โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 27 ต.ค. 2566

สร้างฝายมีชีวิต ที่ทางขึ้นภูกระแต

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 19 ต.ค. 2566

กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2566

แถลงนโยบาย อปท.ปลอดบุหรี่

(ผู้อ่าน 26 คน)

วันที่ 12 ก.ย. 2566

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2566

ประกวดธิดาสาวบ้านแต้ ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 30 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2566

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2566

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 52 คน)

วันที่ 24 ก.ค. 2566

มอบบ้านให้กับพลทหารใหม่

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 14 ก.ค. 2566

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

(ผู้อ่าน 41 คน)

วันที่ 11 ก.ค. 2566

จิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมบ้าน

(ผู้อ่าน 31 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2566

วันงดสูบบุหรี่โลก 2566

(ผู้อ่าน 39 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2566

เมืองชัยภูมิสะอาด Big Cleaning

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 26 พ.ค. 2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2566

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 11 เม.ย. 2566

วันผู้สูงอายุ อบต.โนนกอก ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 36 คน)

วันที่ 28 มี.ค. 2566

ประชุม พบปะ อปท.ปลอดบุหรี่

(ผู้อ่าน 63 คน)

วันที่ 24 มี.ค. 2566

ภูกระแตเกมส์ 2566

(ผู้อ่าน 65 คน)

วันที่ 16 มี.ค. 2566

โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 8 มี.ค. 2566

วันสตรีสากล 2566

(ผู้อ่าน 56 คน)

วันที่ 23 ก.พ. 2566

โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 13 ม.ค. 2566

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

(ผู้อ่าน 60 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2566

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

(ผู้อ่าน 61 คน)

วันที่ 9 ธ.ค. 2565

น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัว

(ผู้อ่าน 76 คน)

วันที่ 5 ธ.ค. 2565

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 60 คน)

วันที่ 24 พ.ย. 2565

ประชุมกองทุน สปสช.ตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 50 คน)

วันที่ 21 ต.ค. 2565

กิจกรรมBig Cleaning Dayและบำรุงรักษาต้นไม้

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 3 ต.ค. 2565

โครงการทำบุญในวันธรรมสวนะ(วันพระ)

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 73 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2565

งานสาวบ้านแต้ 2565

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2565

วิ่งชมไพร ขึ้นเขาภูแลนคา

(ผู้อ่าน 104 คน)

วันที่ 1 ก.ค. 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ

(ผู้อ่าน 175 คน)

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 170 คน)

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ผู้อ่าน 119 คน)

วันที่ 2 มิ.ย. 2565

คลองสวย น้ำใส บ้านสระ หมู่ที่ 8

(ผู้อ่าน 111 คน)

วันที่ 31 พ.ค. 2565

"อปท.ปลอดบุหรี่" วันงดสูบบุหรี่โลก

(ผู้อ่าน 178 คน)

วันที่ 1 มี.ค. 2565

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และทำแนวกันไฟ

(ผู้อ่าน 224 คน)

วันที่ 28 ก.พ. 2565

เตรียมการ จัดตั้งศูนย์ CI อบต.โนนกอก

(ผู้อ่าน 232 คน)

วันที่ 28 พ.ย. 2564

เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

(ผู้อ่าน 246 คน)

วันที่ 30 ก.ย. 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Plag Day)

(ผู้อ่าน 241 คน)

วันที่ 27 ส.ค. 2564

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

(ผู้อ่าน 254 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2564

ศุนย์แยกกักตัวในชุมชนตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 273 คน)

วันที่ 16 ก.ค. 2564

โครงการปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

(ผู้อ่าน 235 คน)

วันที่ 28 พ.ค. 2564

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

(ผู้อ่าน 366 คน)

วันที่ 9 เม.ย. 2564

วันผู้สูงอายุตำบลโนนกอก

(ผู้อ่าน 295 คน)

วันที่ 28 ธ.ค. 2563

การแข่งขันกีฬา "ภูกระแตเกมส์" 2563

(ผู้อ่าน 449 คน)

วันที่ 17 ส.ค. 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

(ผู้อ่าน 304 คน)

วันที่ 1 ก.ค. 2563

ประเพณีรดน้ำภูกระแต

(ผู้อ่าน 575 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

(ผู้อ่าน 427 คน)

วันที่ 25 มิ.ย. 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day

(ผู้อ่าน 346 คน)

วันที่ 25 พ.ค. 2563

บำรุงรักษาป่าโล่ใหญ่ ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2563

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 8 มี.ค. 2563

งานวันสตรีสากล

(ผู้อ่าน 239 คน)

วันที่ 22 ก.พ. 2563

กิจกรรมทำความสะอาดถนนสาย 2037

(ผู้อ่าน 384 คน)

วันที่ 10 ก.ค. 2560

ถวายเทียนพรรษา

(ผู้อ่าน 401 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย 18/3/2653

(ผู้อ่าน 312 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

กิจกรรมอาสาพัฒนาใน วันท้องถิ่นไทย

(ผู้อ่าน 322 คน)

No results found

เลื่อนลง