โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ติดเลขรหัสให้กับต้นไม้แต่ละประเภท


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายศุภกรณ์ วังสระ นายก อบต.โนนกอก พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โนนกอก สมาชิก อบต.โนนกอก ผู้ใหญ่นิตยา บัวสระ บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2 พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ติดเลขรหัสให้กับต้นไม้แต่ละประเภท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราลกุมารี พื้นที่ถ้ำพระภูกระแต บ้านนกเจ่า หมู่ที่ 2