หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 14
  31 พ.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 8
  3 พ.ค. 2567    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 4 12
  3 เม.ย. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 4
  27 มี.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 7
  8 ม.ค. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 6
  2 ม.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 6
  21 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 17
  21 พ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 15
  9 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131477 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน