หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

กลุ่มอาชีพ หรืองานอาชีพที่เด่นและสามารถเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับผู้มายืนได้ คือ เสื่อกก เสื่อ หรือสาด ที่ใช้เป็นที่รองนั่ง หรือนอน ของชาวบ้านเปือย หมู่ที่ 4 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ คือทำมาจากต้นไหล เมื่อก่อนชาวบ้านจะปลูกไว้ข้างรั้ว ข้างร่องน้ำที่เป็นน้ำระบายมาจากครัวเรือน เพราะต้นกกจะงอกออกมาได้ดีเป็นลำต้นที่แข็งแรงสูงยาวต้องมีน้ำเลี้ยงพอดีพอดีไม่ให้ขาดน้ำ แต่เมื่อมีการทำร่องน้ำ หรือขยายถนน ชาวบ้านก็จะรื้อหรือนำต้นไหล ไปปลูกเป็นแปลง ยกร่องมีน้ำอยู่ในร่องเล็กน้ำหรือปลูกตามข้างสระของตนเอง ลักษณะของต้นไหล จะขยายพันธุ์ด้วยเหง้า มีเหง้าหัวเท่าหัวแม่มือ ลำต้นตั้งตรงเท่ากับดินสอหรือปากกา สูงประมาณ 50 หรือ 60 เซนติเมตร  เมื่อจะนำมาทำเสื่อ ก็จะไปตัดลำต้นที่สูงหรือยาวได้ที่ มาผ่าเป็นซีก ๆ ตากแดด จนแห้ง แล้วนำไปย้อมสี  แล้วนำมาเข้าขั้นตอนการทอด้วยฟืม  เมื่อทอแล้วเป็นแผ่นหรือเป็นพับ ๆ ถ้าอยากได้เป็นเสื่อผืนใหญ่ก็จะนำแต่ละซีกไปเย็บต่อด้วยจักรเย็บโรงงาน เย็บคลุมด้วยผ้าเก็บรายละเอียด ใส่สายรัดหรือสายที่หิ้วไปไหนมาไหนด้วยสะดวก ราคาผืนเล็กระทัดรัด เริ่มต้นผืนละ 180 บาท ถ้าหากเย็บต่อกันหลายพับ ราคาสูงสุดผืนละ 500 บาท อยู่ที่สีสัน ความปราณีต

เบอร์โทรติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติม 06-1609-6979 นางสายรุ้ง  แสนสระ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเปือย หมู่ 4

 

ผ้าทอมือของคุณแม่ทองพิศ หมู่พราหมณ์ 131 หมู่ 7 บ้านสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เดิมคุณแม่ทองพิศทอผ้าไหมมัดหมี่มาก่อน พักหลังในห้วงนี้ ทางการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ผ้าไทยเป็นลายเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์เลยพลักดันให้มีลายสาวบ้านแต้ และสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้า ทอผ้าขาวม้าลาย 11 สี และสนับสนุนให้ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ จึงทำให้คุณแม่ทองพิศ มีออร์เดอร์เข้ามาให้ทอผ้าตลอด ทอเสร็จตัดออกจากกี่ ก็มีคนมาซื้อเอาไป เช่น ใน 1 ผืนถ้าเป็นหน้ากว้าง ผืนใหญ่หน่อยผู้หญิงก็เอาไปตัดเป็นผ้าถุง และเสื้อได้ด้วย บางคนก็ตัดแต่ผ้าถุง หรือผู้ชายก็นำไปตัดเสื้อแขนยาว แขนสั้น คอจีน หรือคอปก หรือชาวบ้านบางคนจะจัดงานแต่งงานให้ลูกสาวจะเอแต่งเอาลูกเขยก็จะซื้อไปทำเรรื่องสมมา หรือของที่ระลึก
ขั้นตอนการทอเริ่มจากซื้อด้ายจากร้านค้าที่ขายด้ายจากตลาด เป็นด้ายสังเคราะห์ หรือผู้ที่นำมาทอเรียกกันว่าด้ายประดิษฐ์สำเร็จมาจากโรงงาน หรือเรียกว่าด้ายโทเล แล้วนำมากรอแล้วเข้าแบบไม้มัดหมี่เป็นลายต่างๆ แล้วนำมาทอกี่ ด้วยมือ มีลายต่าง ที่มัดหมี่ เช่นลายพุ่มต้นสน /ลายสาวบ้านแต้ /ลายขอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ
ราคาที่คุณแม่ทองพิศ ขายผืนละ 700 บาท
ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ของลูกชาย คือ นายประดิษฐ์ หมู่พราหมณ์ 084-825-1538

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131440 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน