หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ม.ค. 2567    แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2567 28
  5 ม.ค. 2567    แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2567 11
  31 ต.ค. 2565    ประกาศเรื่อง การเตรียมการป้องกันภัยหนาว ประจำปี 2565-2566 93
  31 ต.ค. 2565    ประกาศเรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในช่วงฤดูหนาว 85
  28 ก.ย. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 215
  28 ก.ย. 2565    ประกาศเรื่อง แจ้งเตือนระวังการเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และลมกระโชกแรง 77
  6 ก.ค. 2565    แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ประจำปี 2565 91
  24 พ.ย. 2564    แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 80
  30 มี.ค. 2564    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ 469
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131604 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน