หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2567    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 14
  7 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 55
  3 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 48
  8 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 49
  6 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 70
  7 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 48
  3 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 49
  2 พ.ย. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 53
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่ 1/2565 120
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 157

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131551 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน