หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 43
  3 มี.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 38
  8 ก.พ. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 35
  6 ม.ค. 2566    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 58
  7 ธ.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 38
  3 พ.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 37
  2 พ.ย. 2565    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 43
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่ 1/2565 107
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 143
  2 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 136

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2094269 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน