โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดเนื่องในวันรักต้นไม้


เนื่องด้วย วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ นายก อบต.โนนกอก คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อสม. อปพร. ตัดหญ้าต้นไม้ที่ปลูกไว้ทางเข้าโรงเรียนบ้านสระฯ และปลูกต้นขี้เหล็กทดแทนทางเข้าชุมชนบ้านสระทั้ง 4 หมู่ ในวันที่ 12  ตุลาคม 2566