หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2567    ประกาศรายงานงบการเงินประจำปี และงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 13
  18 ต.ค. 2566    ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 31
  5 ต.ค. 2566    ประกาศรายงานผลการจัดเก็บรายได้ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0
  16 มี.ค. 2566    ประกาศรายงานงบการเงินประจำปี และงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 44
  18 เม.ย. 2565    รายงานผลการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน( 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 116
  14 มี.ค. 2565    แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565 161
  14 มี.ค. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 152
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2094234 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน