โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค


วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ท่านนายก อบต.โนนกอก นายศุภกรณ์ วังสระ ร่วมกับปลัด อบต.โนนกอก/สมาชิก อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ สาธารณะสุข/ผู้นำสตรี /อสม. /กศน.ตำบลโนนกอก และทีมงานที่ทำการปกครองอำเภอ นำโดยท่านป.อาวุโส นายธนากร  บุญซ้อน ได้ร่วมออกกำลังกายเต้นประกอบดนตรี ร่วมแข่งกีฬาวอลเลย์บอล ที่ลานค้าชุมชน ข้างวัดทักษิณ บ้านสระ หมู่ที่ 7