โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สร้างฝายมีชีวิต ที่ทางขึ้นภูกระแต


วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ การสร้างฝายมีชีวิต ที่ทางขึ้นภูกระแต และให้คำแนะนำในการอนุรักษ์ผืนป่าภูกระแต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ /ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.โนนกอก /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลโนนกอก /รพสต.โนนกอก /กศน.ตำบลโนนกอก /จิตอาสาในตำบลโนนกอก /ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองข่ากลุ่มเครือข่ายรักษ์ป่าภูกระแต