โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จิตอาสาร่วมกันซ่อมแซมบ้าน


วันนี้  11 กรกฎาคม 2566  นายศุภกรณ์  วังสระ นายก อบต.โนนกอก พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาทหารค่าย บชร.2 จ.นครราชสีมา / สำนักงานคุมประพฤติอำเภอภูเขียว /ผอ.รพสต.โนนกอก ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย สมาชิก อบต. และจิตอาสา ได้ร่วมกันซ่อมแซมบ้านให้กับนางหนูพิศ  กว้างขวาง ราษฎรบ้านเปือย หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นยายของพลทหารอาสาสมัคร ภานุพงษ์  วังสิชัยศิลป์ เป็นที่ 2 ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน เดิมไม่มีฝาบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย ไม่มีห้องที่มิดชิด งบประมาณสมทบจากกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จ.นครราชสีมา และอบต.โนนกอกส่วนแรงงานมาจากจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆ