โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ตรวจนิเทศติดตามการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายเสกสรร สวัสดิศรี นายอำเภเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจนิเทศติดตามการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด(Quick  Win) ขับเคลื่อนหมู่บ้านยรางยืนและอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเกษตรสมบูรร์  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายศุภกรณ์ วังสระ นายกอบต.โนนกอก พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศ