โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม RUN FOR YOU วิ่งทั้งอำเภอ ตุ้มโฮมอำเภอเกษตรสมบูรณ์


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภกรณ์  วังสระ นายก อบต.โนนกอก พร้อมด้วย ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ปลัด อบต.โนนกอก กำนันน้อย แสนสระ ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ท่านสมาชิก อบต.โนนกอกทุกคน ส่วนราชการ สถานศึกษา พี่น้อง อสม. พี่น้องชาวตำบลโนนกอก ร่วมกิจกรรม RUN  FOR  YOU # 2022  วิ่งทั้งอำเภอ ตุ้มโฮมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ผู้นำวิ่งโดยนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายสนอง มะลัยขวัญ เริ่มจากเขตพื้นที่ตำบลโนนกอก บ้านโนนเห็ดไคล ไปสิ้นสุดเขตตำบลโนนกอกที่บ้านเมืองกลาง ส่งต่อให้เทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่บ้านทุ่งม่อง