โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


การให้คำแนะนำการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด และการดูบุตรหลังคลอด


วันที่ 24 ตุลาคม 2566 อบต.โนนกอก กองสาธารณสุขฯ โดยพนักงานบริบาลท้องถิ่น ออกเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ในการให้คำแนะนำการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด และการดูบุตรหลังคลอด  ม.5 , 7 และ 8 ตำบลโนนกอก