หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 13
  31 พ.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 23
  3 เม.ย. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 8
  27 มี.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 5
  8 ม.ค. 2567    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 6
  2 ม.ค. 2567    ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 7
  17 ส.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4/2566 51
  15 ส.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 37
  10 ส.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 6
  8 ส.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131496 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน