โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ บ้านสระ ม.8


 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยท่านนายกศุภกรณ์ วังสระ 

????มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก

????????ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะและคัดแยกขยะจากต้นทาง รวมถึงสนับสนุนกองทุนขยะหมู่บ้าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านสระ ม.8

????มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 ครัวเรือน
มีรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลสมทบทุนเข้ากองทุนขยะ ม.8 จำนวน 221 บาท