โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนกอก


วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายศุภกรณ์  วังสระ นายก อบต.โนนกอก ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร งานกองการศึกษา ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนกอก เพื่อรับทราบปัญหารับข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง รวมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการด้านโรคติดต่อรวมทั้งด้านพัฒนาการของเด็กเล็กแก่ผู้ปกครองของเด็กทุกคน