โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
การรับฟังความคิดเห็น
แจ้งเบาะแสโฆษณาฯ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.โนนกอก ภายใต้การบริหารงานของนายศุภกรณ์ วังสระ นายกอบต.โนนกอก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามหมู่บ้านในตำบลโนนกอก มีประชาชนพาสุนัขและแมวมาติดต่อขอรับบริการ พร้อมเบิกวัคซีนเพื่อนำไปฉีดด้วยตนเอง