หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2566    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี พ.ศ. 2567 17
  17 ส.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 8
  16 มิ.ย. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 11
  9 มิ.ย. 2566    แจ้งวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 32
  18 เม.ย. 2566    บันทึกรายงานการประชุมประชาคมตำบลโนนกอก 15
  20 ม.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 55
  11 ม.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 95
  22 ธ.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 39
  6 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2565 61
  18 ต.ค. 2565    การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131582 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน