หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 มิ.ย. 2566    แจ้งวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 19
  20 ม.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 30
  11 ม.ค. 2566    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 80
  22 ธ.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 27
  6 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ประจำปี 2565 41
  18 ต.ค. 2565    การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
  19 ส.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 70
  19 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.โนนกอก 2565 88
  17 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 2565 91
  4 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 1/2565 91

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076088 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน