หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ก.ย. 2566    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลโนนกอก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
  29 ก.ย. 2566    ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลโนนกอก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8
  25 ก.ค. 2566    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 35
  14 มิ.ย. 2566    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนกอก 44
  10 ม.ค. 2566    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 32
  3 ต.ค. 2565    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 61
  30 ก.ย. 2565    ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ65 40
  4 ก.ค. 2565    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 70
  4 เม.ย. 2565    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 71
  7 ม.ค. 2565    จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 46

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131561 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน