หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2566    ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23
  28 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 21
  20 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 64
  14 มี.ค. 2565    แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565 126
  30 ต.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 229
  14 ก.ค. 2563    คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 227
  14 ก.ค. 2563    แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 225
  24 ต.ค. 2561    คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 229
  30 ก.ย. 2560    คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 221
  2 ต.ค. 2559    รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 236
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2094283 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน