หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 บริการออนไลน์ (E-Service)

                                             
 

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง ตำบลโนนกอก

- แจ้งฝาท่อระบายน้ำแตก/ชำรุด ตำบลโนนกอก

- ขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ตำบลโนนกอก

- ขอรับความช่วยเหลือเรื่องสาธารณะภัย ตำบลโนนกอก

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131556 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน