หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ระหว่างเดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 )
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ระหว่างเดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 )
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131597 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน