หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2567    ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 8
  29 มี.ค. 2567    กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11
  29 มี.ค. 2567    แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Dont) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10
  10 เม.ย. 2566    การจัดอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 48
  5 ต.ค. 2565    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 52
  5 ต.ค. 2565    ประกาศ กระบวนการรักษาคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Dont) ประจำปี พ.ศ. 2566 54
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131441 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน