หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ต.ค. 2566    รายงานการวิเคราะผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3
  3 เม.ย. 2566    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 43
  3 เม.ย. 2566    สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2565) 52
  5 เม.ย. 2565    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 118
  30 ส.ค. 2564    สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2564) 79
  8 เม.ย. 2564    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564 247
  7 เม.ย. 2564    วิเคราะห์สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2563) 237
  6 ต.ค. 2563    มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในอค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 226
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2094287 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน