หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 



การจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2567    รายงานเผยแพร่ข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 21
แสดงข้อมูล : 1




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131544 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน