หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2566 15
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2565 60
  18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2564 120
  20 เม.ย. 2564    รายงานงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 224
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก รอบ 12 เดือน 297
  15 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 229
  25 ก.พ. 2563    แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อปท. 254
  20 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 234
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131517 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน