หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2565 34
  18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2564 93
  20 เม.ย. 2564    รายงานงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริต 210
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก รอบ 12 เดือน 278
  15 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 214
  25 ก.พ. 2563    แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ อปท. 235
  20 ธ.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 211
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076023 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน