หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 66 - 31 มี.ค. 67) 18
  12 มิ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66) 45
  18 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65) 120
  15 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กาบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 95
  20 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กาบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64) 253
  24 ก.พ. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 245
แสดงข้อมูล : 6
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131456 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน