หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 29
  11 ม.ค. 2566    ขออนุมัติดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 31
  7 ต.ค. 2565    มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการเส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 34
  6 ต.ค. 2565    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 28
  5 เม.ย. 2565    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 110
  5 เม.ย. 2565    รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 101
  7 เม.ย. 2564    รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 2564 232
  7 เม.ย. 2564    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2564 234
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076026 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน