หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) 25
  10 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) 43
  8 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 124
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 252
  9 ต.ค. 2563    บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2563 180
  14 ก.ค. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 239
  14 ก.ค. 2563    รายงานสถิติการร้องเรียน 247
  10 ต.ค. 2561    ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 242
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131569 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน