หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 24
  8 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 113
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 237
  9 ต.ค. 2563    บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2563 165
  14 ก.ค. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 221
  14 ก.ค. 2563    รายงานสถิติการร้องเรียน 228
  10 ต.ค. 2561    ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 225
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2076079 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน