หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566) 44
  16 ก.พ. 2566    แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 48
  11 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 116
  19 เม.ย. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 238
  19 เม.ย. 2564    ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564-2566 243
  19 เม.ย. 2564    แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ 238
  19 เม.ย. 2564    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 246
  19 เม.ย. 2564    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 242
  14 ก.ค. 2563    รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปี 243
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131437 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน