หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 14
  7 เม.ย. 2566    นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2566 60
  5 ต.ค. 2565    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ. 2566 49
  7 ต.ค. 2564    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี พ.ศ. 2565 116
  19 เม.ย. 2564    นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2564 255
  14 ก.ค. 2563    นโยบายการบริหาร 237
  25 ก.พ. 2563    แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ 253
  22 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 290
  21 พ.ย. 2560    แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-61-63 286
  16 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง-3-ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 295
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131559 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน