หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.พ. 2567    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) 35
  10 เม.ย. 2566    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 57
  11 เม.ย. 2565    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือมีนาคม ปีงบประมาณ 2565 130
  8 มี.ค. 2565    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565 121
  10 ก.พ. 2565    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2565 130
  6 ม.ค. 2565    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 125
  8 ธ.ค. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564 128
  4 พ.ย. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2564 139
  7 เม.ย. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือมีนาคม ปีงบประมาณ 2564 305
  11 มี.ค. 2564    ข้องมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564 258

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131463 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน