หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2567    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2566 24
  30 มี.ค. 2566    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565 49
  25 ม.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 129
  18 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 252
  9 มี.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 259
  12 พ.ย. 2561    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 247
  31 ต.ค. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 250
  5 พ.ค. 2560    แบบรายงานผลการดำเนินงานของ อปท. 258
  2 พ.ย. 2559    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 262
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131460 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน