หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มิ.ย. 2566    สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 171
  29 มิ.ย. 2566    ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-033 สายบ้านเมืองกลาง - บ้านหนองแต้ 95
  8 มิ.ย. 2566    ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยยาง บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 169
  23 ก.ย. 2565    ราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเปือย หมู่ 4 - ท่ากกจั่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-008 161
  19 ก.ย. 2565    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ73-028 สายบ้านเมืองกลาง หมู่1 ตำบลโนนกอก - บ้านจมื่น หมู่3 ตำบลบ้านเดื่อ 188
  19 ก.ย. 2565    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.73-028 สายถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรระหว่างตำบล บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 - บ้านจมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ 36
  12 ก.ย. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ 73-033 สายถนนเข้าสู้พื้นการเกษตรเชื่อมระหว่างบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 111
  26 ส.ค. 2565    ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 127
  26 ส.ค. 2565    ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.73-033 สายถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรระหว่างบ้านโนนเห็ดไคล หมู่ 5 ถึง อ่างเก็บน้ำเคลือซูด 36
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่ 1/2565 174

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2131449 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน