หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2564    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 72
  12 ก.ค. 2564    ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 72
  12 ก.ค. 2564    ประกาศการกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 73
  12 ก.ค. 2564    ประกาศการกำหนดอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 65
  15 ธ.ค. 2563    แผนอัตรากำลัง-3-ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 258
  21 ก.ย. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) 72
  26 พ.ค. 2563    ประกาศกำหนดส่วนราชการ 216
  17 ก.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง-3-ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 218
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1865887 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน