หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ม.ค. 2564    บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 13
  20 ม.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 13
  20 ม.ค. 2564    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 12
  16 ธ.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 22
  16 พ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 30
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 45
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 47
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 47
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 40
  1 ก.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 43

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 474058 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน