หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 0
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564 0
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 0
  7 ก.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 0
  17 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่4/2564 4
  13 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 3
  11 ส.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 1
  6 ส.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 3
  9 ก.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 6
  24 พ.ค. 2564    ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 871733 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน