หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 พ.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 6
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 18
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 22
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 23
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2563 18
  1 ก.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 21
  1 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 18
  1 ก.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 21
  23 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 47
  20 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 34

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347226 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน