หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2564    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ 18
  31 ก.ค. 2563    ขอบเขตการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ของ อบต.โนนกอก 78
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก (ชนิดหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำ)ลานร้านค้าประชารัฐ บ้านโสกเชือก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 107
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.๗๓ - ๐๐๗ สายบ้านสระ - กุดตาแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 102
  5 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.๗๓ - ๐๐๓ สายบ้านสระ - บ้านโนนสุขสันต์ ตำบลโนนกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 101
  4 มี.ค. 2563    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหามแห บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 104
  17 ม.ค. 2563    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระ หมู่ที่ 6,7,8,10 - บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 77
  17 ม.ค. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระ ม.6,7,8,10 - บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 9 98
  24 มิ.ย. 2562    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 77
  25 ก.พ. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 474125 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน