หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศุภกรณ์  วังสระ  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 0895855526

 

 

นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ นายวศิน  กางสูงเนิน นายสุวรรณ์  โคตรโนนกอก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 0610725853

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 0862442600

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

222 หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36120 เบอร์โทร 0930806334

     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573336 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน