หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายศุภกรณ์  วังสระ  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

นายทวีศักดิ์  บุญเลิศ นายวศิน  กางสูงเนิน นายสุวรรณ์  โคตรโนนกอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 416081 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน