หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ม.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 3
  25 ม.ค. 2565    ประกาศเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก 3
  11 ม.ค. 2565    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกครั้งแรก/2565 18
  22 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 77
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5/2564 54
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 49
  16 ก.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4/2564 42
  7 ก.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2564 43
  31 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 41
  31 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 - 2570 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1023320 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน