หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 4
  26 มี.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่2/2564 5
  9 มี.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 7
  9 มี.ค. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่1/2564 6
  22 ม.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 29
  21 ม.ค. 2564    บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 28
  20 ม.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 23
  20 ม.ค. 2564    กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก สามัญประจำปี พ.ศ.๒๖๖๔ 25
  15 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 34
  25 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563 47

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573516 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน