หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 7
  22 เม.ย. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 9
  7 เม.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 0
  24 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 12
  24 มี.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 10
  23 มี.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 10
  9 มี.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 17
  9 มี.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 17
  9 มี.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอกสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 0
  5 มี.ค. 2563    แผนดำเนินงานประจำปี 2563 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 249376 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน