หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 ม.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 32
  15 ธ.ค. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 34
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 109
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 89
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 72
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 67
  14 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 65
  3 เม.ย. 2562    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-8 84
  8 ก.พ. 2562    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-7 85
  13 พ.ย. 2561    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-6 87

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573386 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน