หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 46
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 33
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 33
  22 เม.ย. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 29
  14 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 22
  3 เม.ย. 2562    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-8 40
  8 ก.พ. 2562    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-7 41
  13 พ.ย. 2561    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-6 37
  20 ส.ค. 2561    เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2564-ครั้งที่-5 40
  20 ส.ค. 2561    แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 325441 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน