หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2566    การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ระหว่างเดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ) 14
  30 มี.ค. 2566    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565 12
  25 ม.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 120
  25 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2563 291
  5 มี.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2562 250
  19 ต.ค. 2561    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 1 เม.ย. - 30 ก.ย.61 240
  4 พ.ค. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค 2560 - มี.ค 2561) 259
  4 พ.ค. 2561    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 246
  1 เม.ย. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย 2561 - ก.ย 2561) 253
แสดงข้อมูล : 9




- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2059929 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน