หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข้อบัญญัติ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 41
  27 เม.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 88
  1 เม.ย. 2564    ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้ 237
  22 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 242
  11 ก.ย. 2562    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 235
  30 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 233
  23 ม.ค. 2561    ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 4
  30 ก.ย. 2560    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 235
  12 ก.ค. 2560    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 231
  25 ก.พ. 2559    ข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 4
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1979863 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน