หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออหารเสริม(นม) ของโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโนนกอก ภาคเรียนที่ 1/2565 55
  20 เม.ย. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 95
  2 มี.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 88
  3 ก.พ. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 87
  4 ม.ค. 2565    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 87
  2 ธ.ค. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 86
  2 พ.ย. 2564    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 88
  4 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 107
  14 ก.ค. 2563    รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี 62 221
  14 ก.ค. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 223
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1865866 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน