หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
    รายละเอียดข่าว :

โครงการ/หลักสูตร

1. การจัดทำงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุน เพื่อการช่วยเหลือประชาชน

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

3. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

4. การบริหารงานสาธารณะสุขการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. การออกแบบและกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์

6. การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ

7. การตรวจรับงาน ดินขุด ดินถม งานถนน และBOQ

8. การฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

9. การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในสถานการณ์สาธารณะภัย

10. การวางแผนการเงินและการเพิ่มทักษะในยุคดิจิตอลสำหรับข้าราชการและผู้ที่เกษียณอายุราชการ

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954875 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน