หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ ผด.2)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบ ผด.2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1533190 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน