หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563
    รายละเอียดข่าว :

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563

    เอกสารประกอบ : ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ส. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 416067 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน