หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 80
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 573305 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน