หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก ประจำปี 2564 75
  30 เม.ย. 2564    สนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชน ประจำปี 2564 77
  30 เม.ย. 2564    กิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงาน ประจำปี 2564 77
  19 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 74
  16 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 74
  8 เม.ย. 2564    บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 72
  5 เม.ย. 2564    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล และประชาคมสัดส่วนระดับตำบล พ.ศ.2564 77
  14 ก.ค. 2563    บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบล และประชาคมสัดส่วนระดับตำบล 74
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954791 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน