หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkok.go.th
 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 พ.ย. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 72
แสดงข้อมูล : 1
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 954765 คน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน